כללי

 • הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם לשימושך באתר ולביצוע הזמנה.  גלישה באתר ו/או ביצוע הזמנה של המוצרים המוצעים בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ובחנות. 

 • באפשרותך להזמין באתר מוצרים בכפוף להוראות תקנון זה ולזמינות המלאי ככל שתהיה מעת ולקבלם באיסוף עצמי בכתובת דרך בר יהדוה 147, הנשר בתיאום מראש. לחלופין, ניתן לקבל את המוצרים באמצעות משלוח לכתובת הרצויה בכפוף לתשלום דמי משלוח ובכפוף לאזורי האספקה, כמתפרסם באתר מעת לעת. 

 • המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם צוין מפורשות אחרת. המכירה תהיה מוגבלת עד גמר המלאי. 

 • מובהר כי אנו שומרים על הזכות לשנות ו/או לצמצם את המוצרים המוצעים למכירה באמצעות האתר ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי השליחות מעת לעת לפי שיקול דעתנו. כמו כן אנו שומרים על הזכות להפסיק את מכירת המוצרים בכל עת לפי שיקול דעתנו. 

 • רכישה באתר מותרת רק לציבור הגולשים באינטרנט בישראל שהינם בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל באזורי האספקה הייעודיים המתפרסמים באתר, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל. רכישה באתר כפופה לאישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה ולאישורנו להזמנה.

 • אנו לא מתחייבים כי המוצרים יהיו זמינים לרכישה בכל עת. 

 • אנו נפעל כמיטב יכולתנו לספק הזמנות אשר בוצעו בהתאם להוראות התקנון. 

 • במידה ולא הצלחנו לספק את ההזמנה מכל סיבה שהיא, הלקוח יהיה זכאי לביטול החיוב שנגבה ממנו בעבור ההזמנה. למען הסר ספק, במצב כזה לא יינתן כל פיצוי או זיכוי אחר.  

אופן ביצוע הזמנה

 • בשלב ראשון, על הלקוח להוסיף את המוצרים המבוקשים ל"עגלת הקניות" ולהמשיך ל"אישור קנייה" שם ימלא את פרטיו המלאים. בשלב שני, יבוצע על ידנו אימות ואישור טלפוני (ככל הניתן תוך 24 שעות של יום עסקים) במסגרתו יבוצע אימות של פרטי הלקוח ואישור התשלום ובדיקה כי המוצרים שהוזמנו נמצאים במלאי וכי כתובת הלקוח מתאימה לאזורי האספקה.  במידה והמוצר(ים) אינם במלאי או שכתובת הלקוח אינה מתאימה לאזורי האספקה, לא תאושר ההזמנה על ידנו וחיוב הלקוח (ככל שבוצע) יבוטל. 

אספקת המוצרים 

 • מוצרים שהוזמנו בהתאם להוראות תקנון זה יסופקו באמצעות איסוף עצמי על ידי הלקוח ממשרדנו בכתובת דרך בר יהדוה 147, הנשר בתיאום מראש, אלא אם כן הודענו ללקוח אחרת. לחלופין, ניתן לקבל את המוצרים באמצעות משלוח לכתובת הרצויה בכפוף לתשלום דמי משלוח במסגרת הליך הרכישה ובכפוף לאזורי האספקה, כפי שיהיו מעת לעת.

 • אנו נפעל כמיטב יכולתנו לספק הזמנות בהתאם לימי ואזורי האספקה המתפרסמים באתר, עם זאת, נוכח המצב, יתכן ונאלץ להודיע על שינויים / עיכובים במועדי האספקה. מובהר כי עיכוב ו/או שינוי במועד האספקה לא יזכו את הלקוח בפיצוי כלשהו.

ביטול הזמנות והחלפת מוצרים

 • אנו מאפשרים ללקוחות לבטל הזמנות שבוצעו במשך 24 שעות ממועד הזמנה באמצעות פניה לשירות הלקוחות שפרטיו מופיעים מטה, ובלבד שההזמנה טרם סופקה. במקרה של ביטול הזמנה בהתאם לאמור לעיל, יהיה הלקוח זכאי להחזר הסכומים שנגבו ממנו בגין ההזמנה שבוטלה. מובהר כי מדיניות הביטול שלנו כפופה להוראות הדין כפי שיהיו מעת לעת וככל שהוראות הדין יאפשרו ללקוח לבטל הזמנה בתנאים נוספים, יראו בתנאי ביטול אלו חלק ממדיניות הביטול שלנו.  

 • החזרת מוצרים שסופקו ללקוח תתאפשר אך ורק כנדרש על פי דין ובתנאים הקבועים בו וזאת בכפוף להחזרת המוצרים בעטיפתם הסגורה וללא פגם למשרדינו, בכתובת ובשעות המפורטים בסעיף 10 לעיל. 

 • אנו נהיה רשאים לבטל עסקה, כולה או חלקה במקרים הבאים:

 • נפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .

 • המוצרים לא נמצאים במלאי, או שתנאי ההזמנה לא מתאימים למועדי ואזורי האספקה. 

 • במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין לרבות בשל מגפת הקורונה.

הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

שירות לקוחות

[פרו סוייטס ליר]

ווצאפ: 0552501819

דוא"ל [email protected]

שונות, הגבלת אחריות

 • התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות.

 • אנו לא נהיה אחראים ולא נשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באמצעות האתר. אחריותנו ללקוח שביצע הזמנה בשל כל כשל בביצוע ההזמנה לרבות אי אספקתה תהיה מוגבלת להשבת הסכום אשר נגבה על ידנו בפועל מאותו לקוח.

 • כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותנו הבלעדית ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בהם בכל דרך, לרבות בתכנים המופיעים באתר.

 • אנו נהיה רשאים לעדכן תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתנו. 

 • לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנובע מתקנון זה, ולכל בית משפט אחר לא תהא סמכות לדון בעניינים אלה. הדין הישראלי הוא שיחול על כל עניין הנוגע לתקנון זה.